ใช้เพียงตัวเลข กำหนดจุดนัดหมายกับเพื่อน
สมัครสมาชิกเพื่อมีเลขเป็นของคุณเอง
ลองใส่ 10000 แล้วดูว่าจุดหมายคือที่ไหน